Pomoc przy kredytach frankowych

W ramach prowadzenia praktyki karnej w mojej kancelarii adwokackiej reprezentuję Klientów z zakresie szeregu postępowań dotyczących kredytów frankowych. Jako prawnik zajmuję się świadczeniem pomocy na etapie obowiązywania umowy na pożyczkę, a także po jej wypowiedzeniu przez bank. W ramach prowadzonych przeze mnie działań oferuję analizę umowy kredytu frankowego z bankiem przed spotkaniem z Klientem, co wiąże się z koniecznością dostarczenia do kancelarii adwokackiej kopii lub skanów dokumentów, na które składają się: umowa, OWU, wszelkie dodatkowe załączniki oraz aneksy.

Kredyt we frankach – pomoc adwokata

Pożyczki w innych walutach zawsze są objęte bardzo dużym ryzykiem, nawet wtedy, kiedy krótkookresowe analizy wskazują na utrzymanie się danej waluty na podobnym lub niższym poziomie. Jednakże im dalej się wybiega w przyszłość z analizą tym większym błędem będą one obarczone. Oznacza to, że lepiej można przewidzieć, co się będzie działo na rynku finansowym za rok, niż za sześć lat. Dlatego też kredyty frankowe powinny być zaciągane na mniejsze kwoty, nie zaś na dziesiątki lub setki tysięcy.

Biorąc jednak pod uwagę, że nie każdy musi posiadać odpowiednia wiedze na temat skomplikowanych procesów, jakimi rządzą się prawa rynku finansowego, jako prawnik, w swojej kancelarii adwokackiej, świadczę pomoc z zakresu wsparcia pożyczkobiorców, tak aby mogli oni spłacić swoje długi bez obawy o zbyt duże obciążenie budżetu. W niektórych przypadkach możliwe okazuje się nawet umorzenie przynajmniej części całkowitego zadłużenia. Wymaga to jednak odpowiedniego podejścia do sprawy pomiędzy sądem, a powodem. Pomocą z tego zakresu zajmuję się właśnie w mojej kancelarii.

Analiza umowy wykaże, czy posiada ona klauzule niedozwolone i jakie to są. W rezultacie może się okazać, że będzie nawet możliwe uzyskanie zwrotu nadpłaconych rat i przewalutowanie całości zadłużenia, które zaciągnęło się w innej walucie. Ponadto jest również całkiem możliwe ustalenie nieważności umowy, jeśli za bardzo narusza ona zgodność z ogólnie przyjętym porządkiem prawnym.

Kancelaria adwokacja – prawo bankowe a pożyczki

Swoją działalność z zakresu pomocy pożyczkobiorcom prowadzę kierując się wskazaniami TSUE, które dnia 3 października 2019 roku, wydało wyrok w polskiej sprawie kredytów frankowych. Sędziowie TSUE uznały, że sąd krajowy nie może uzupełniać umowy kursem średnim NBP, a także, że w toku procesu to konsument decyduje czy nieważność umowy jest dla niego korzystna. Sądy krajowe mogą więc albo stwierdzać nieważność umowy albo orzekać o przewalutowaniu. TSUE uznał także, że sąd krajowy nie może się sprzeciwić nieważności, jeśli klient się tego domaga.

Kontakt

  • @piojacbac
Adres korespondencyjny:
Kancelaria Adwokacka Adwokat
Piotr Jacek Bachnik
ul. Wilcza 29a lokal 7, 00-544 Warszawa
tel. kom. +48. 502.721.321
e-mail: kontakt@adwokatbachnik.com
Godziny otwarcia Kancelarii:
Poniedziałek - czwartek 9 - 17
Piątek 9 - 15
Numer rachunku bankowego: 45 1910 1048 2203 0008 6228 0001

Dziękuję za wiadomość! Odpowiem niezwłocznie.