Prawa pokrzywdzonego

 

Jako pokrzywdzony przestępstwem przysługują Ci określone prawa np.:

 1. prawo do pomocy adwokata z wyboru (art. 87 kpk) lub z urzędu jeśli nie stać Cię na pokrycie wynagrodzenia (art. 87 i 88 kpk),

 2. prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa i o umorzeniu śledztwa (art. 306 kpk),

 3. prawo do składania wniosków dowodowych (art. 315 kpk),

 4. prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłego (art. 318 kpk),

 5. prawo do weryfikacji protokołu przed jego podpisaniem i nie zgodzeniem się z jego treścią (art. 150 kpk),

 6. prawo do przeglądania akt i wykonywania fotokopii (art. 156 kpk),

 7. prawo do okazania osoby podejrzanej w sposób uniemożliwiający Twoje rozpoznanie (art. 173 kpk),

 8. prawo do przesłuchania na odległość w przypadku choroby, problemów z poruszaniem się lub przebywaniem za granicą (art. 177 kpk),

 9. prawo do złożenia wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w całości lub części (art. 46 kk),

 10. prawo do złożenia oświadczenia by zostać oskarżycielem posiłkowym (art. 53 i 54 kpk), do wniesienia powództwa cywilnego żądając na wczesnym etapie postępowania jego zabezpieczenia (art. 62 kpk, art. 69 kpk),

 11. prawo do mediacji (art. 23a kpk),

 12. prawo do wniesienia prywatnego aktu oskarżenia do sądu (art. 55 kpk).

 

Dodatkowo wskazuję, iż wiele przydatnych informacji znajduje się na portalu www.pokrzywdzeni.gov.pl przygotowanym przy pomocy Unii Europejskiej.